Skocz do zawartości
zmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki
BIP DPS Ślesin

Zespół T-O

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO-OPIEKUŃCZY


W 1997 roku w Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie został powołany Zespół Terapeutyczno Opiekuńczy. Jest on zespołem pracowniczym realizującym następujące cele:
 • uzgodnienie indywidualnego planu wsparcia,
 • koordynacja i kontrola pracy podczas realizacji planów,
 • wsparcie dla pracowników pierwszego kontaktu,
 • rozwiązywanie konfliktów i napięć związanych z realizacją planów,
 • współpraca z dyrekcją dla podniesienia jakości pracy.

Zespół tworzą:
 • osoba kierująca działem,
 • pracownicy pierwszego kontaktu,
 • pracownicy socjalni,
 • pracownik kulturalno – oświatowy,
 • terapeuci zajęciowi,
 • rehabilitanci.
 • w miarę potrzeb zespół współpracuje z psychologiem, psychiatrą, lekarzem rodzinnym i rehabilitantem. 

Zespół działa w trybie zwykłym i doraźnym.

Tryb zwykły obejmuje regularne spotkania, na których tworzone są plany wsparcia dla nowo przyjętych mieszkańców, omawiana jest realizacja celów pracy z mieszkańcem oraz następuje podsumowanie osiągniętych efektów i określenie wytycznych do następnego planu.

Tryb doraźny obejmuje spotkania na prośbę pracownika pierwszego kontaktu lub mieszkańca. Skład zespołu doraźnego podejmuje decyzje wiążące dla całego zespołu.
 
Kontakt
Telefon DPS Ślesin63 270 41 37e-mail DPS Ślesinsekr@dps.powiat.konin.pladresul. Kościelna 46, 62-561 Ślesin
Copyright © DPS Ślesin. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting