Skocz do zawartości
zmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki
BIP DPS Ślesin

Współnota zainteresowań i zabawy

Sport i terapia
 
Rozwijając swoje pasje i zainteresowania mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie korzystają z zajęć sportowych i terapeutycznych w przeznaczonych do tego celu salach.
 
Sala sportowa jest bogato wyposażona w sprzęt do ćwiczeń, zabaw i gier sportowych. Efektem działalności sekcji sportowej w DPS są liczne nagrody w zawodach sportowych, zdobyte tak na terenie kraju jak i zagranicą. 
Od wielu lat mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez inne Domy Pomocy. 
 
Każdy z zaprzyjaźnionych Domów jest organizatorem przynajmniej jednej imprezy w roku. Spotkania takie są okazją do wymiany doświadczeń oraz pełnej integracji mieszkańców i pracowników Domów Pomocy Społecznej. Mieszkańcy biorą udział w różnych turnusach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych czy wycieczkach.
 
Terapia zajęciowa realizowana w Domu w różnych formach, pozwala na pełną i efektywną aktywizację mieszkańców. Prowadzone zajęcia pozwalają na poprawę sprawności manualnej, rozwijanie zainteresowań, odkrywanie talentów. Mieszkańcy bardzo chętnie biorą w nich udział. Organizowane imprezy i spotkania okolicznościowe umożliwiają integrację mieszkańców Domu, pracowników, uczestników lokalnych placówek pomocy społecznej i mieszkańców Ślesina. Efektem działalności terapii zajęciowej w DPS w Ślesinie, są liczne nagrody zdobywane przez mieszkańców w konkursach plastycznych.
 
Aby przybliżyć społeczności lokalnej twórczość mieszkańców Domu, co roku organizowana jest przy współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ślesinie wystawa twórczości mieszkańców DPS. Na otwarcie wystawy zapraszane są władze miasta Ślesina, przedstawiciele władz powiatowych i lokalnych, PCPR w Koninie a także lokalna prasa, radio i telewizja. 
wspólnota zainteresowań
wspólnota zainteresowań
wspólnota zainteresowań
wspólnota zainteresowań
wspólnota zainteresowań
wspólnota zainteresowań
wspólnota zainteresowań
wspólnota zainteresowań
wspólnota zainteresowań
wspólnota zainteresowań
wspólnota zainteresowań
wspólnota zainteresowań
Copyright © DPS Ślesin. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting