Skocz do zawartości
zmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki
BIP DPS Ślesin

Historia

Z historii Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

 
Od 1 października 1982 roku placówka funkcjonowała jako Filia DPS w Koninie i w założeniu miała dać schronienie osobom najbardziej potrzebującym wsparcia w okresie zimy.
 
Trudna sytuacja ówczesnego województwa konińskiego w zakresie miejsc w domach pomocy społecznej spowodowała konieczność przeznaczenia filii, mimo nienajlepszego stanu technicznego budynku, na placówkę pobytu stałego – początkowo dla 50 osób, choć najczęściej przebywało w niej 55 mieszkańców.
 
Uruchomienie Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie i Skubarczewie pozwoliło na ograniczenie liczby mieszkańców w filii w Ślesinie do 30, co w nieznacznym stopniu poprawiło warunki pobytu mieszkańców.
 
W czerwcu 1993 roku decyzją Wojewody Konińskiego budynek wraz z przyległym gruntem (łącznie 1 ha 719 m²) otrzymał w zarząd DPS w Koninie.
Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej pod kierunkiem pani Marii Remiezowicz w ramach tworzonego programu naprawczego dla placówki w Ślesinie planował:
  • budowę pawilonu mieszkalnego dla 60 osób,
  • zespołu żywieniowego (stołówka, kuchnia, magazyny),
  • remont istniejącego budynku,
  • sale rehabilitacyjne, terapii zajęciowej, świetlicę,
  • likwidację barier architektonicznych w starym obiekcie.
 
Wdrażanie tego programu rozpoczęto w 1990 roku przy współpracy z PFRON. Do istniejącego budynku dobudowano szyb windowy. Powiększone zostały pomieszczenia świetlicy oraz stołówki. W ramach likwidacji barier architektonicznych wybudowano podjazd dla wózków od strony wschodniej.
 
Zarządzeniem Wojewody Konińskiego (Stanisława Tamma) Nr 26 z dnia 31 marca 1995 roku został powołany Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie jako samodzielna jednostka administracyjno – budżetowa podległa Wojewodzie.
 
W nowej strukturze organizacyjnej DPS w Ślesinie rozpoczął działalność 1 września 1995 roku.
 
W efekcie realizacji programu naprawczego rozpoczęta została inwestycja nowego domu z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Od 1 września 1995 roku rozpoczęła się realizacja zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie”:
  • 1995 - 1996 – budowa i oddanie do użytku budynku gospodarczego, w skład, którego wchodzą: kotłownia olejowa, skład oleju, pralnia z zapleczem, pomieszczenia pro-morte, warsztat oraz dwa garaże;
  • 1996 – 1998 – budowa i oddanie do użytku zespołu mieszkalnego;
  • 1998 – 2007 – budowa i oddanie do użytku segmentu żywieniowo – terapeutycznego oraz segmentu rehabilitacyjno – administracyjnego.

W latach 1995 – 1998 opieką obejmowaliśmy 30 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych, którzy mieszkali w starym budynku. 18 lutego 1998 roku do nowego obiektu mieszkalnego wprowadziliśmy 35 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie.
 
Od 1 stycznia 1999 roku Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Koninie i funkcjonuje jako zadanie własne Powiatu Konińskiego.
Wszystkie działania skierowane były na osiągnięcie standardów określonych literą prawa.
 
W styczniu 2009 roku Powiat Koniński otrzymał decyzję Wojewody Wielkopolskiego (PS.II-11.9013-20/08 z dnia 09.01.2009r.), która umocowała zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie na czas nieokreślony. Decyzja określała dwuprofilowość domu z liczbą miejsc rzeczywistych 100.
 
Ze względu na brak osób nieletnich kierowanych do DPS, Wojewoda Wielkopolski zmienił decyzję określając profilowość Domu i wpisał DPS w Ślesinie od dnia 30 maja 2019 roku jako dom dla 100 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
 
Kontakt
Telefon DPS Ślesin63 270 41 37e-mail DPS Ślesinsekr@dps.powiat.konin.pladresul. Kościelna 46, 62-561 Ślesin
Copyright © DPS Ślesin. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting