Skocz do zawartości
zmiana kontrastuWysoki kontrast-A+Rozmiar czcionki
BIP DPS Ślesin

Nasze standardy

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie funkcjonuje od 1 września 1995 roku i przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Działa w oparciu o Ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz o rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej. W styczniu 2009 roku DPS w Ślesinie osiągnął określone rozporządzeniem standardy i został wpisany do rejestru domów pomocy społecznej. Umożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie Domu.

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania wolne od barier architektonicznych. Budynki piętrowe wyposażone są w windy a parterowe są pozbawione progów. Ciągi komunikacyjne i łazienki mają zamontowane poręcze i pochwyty a pokoje wyposażone są w system przyzywowo – alarmowy. Hole wyposażone są w telefony. W zakresie wyżywienia, Dom zapewnia 3 posiłki osobom dorosłym z możliwością spożywania posiłków w swoim pokoju. Mieszkańcy tego wymagający są karmieni. W przypadku braku środków własnych, Dom zapewnia odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru, dostosowane do pory roku, utrzymane w czystości i wymieniane w razie potrzeby. Opiekunowie świadczą pomoc w utrzymaniu higieny osobistej. Osoba przebywająca w DPS ma zapewnione osobiste środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie w zakresie potrzeb opiekuńczych zapewnia usługi, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych czy pielęgnacji. Pracownicy, w tym pracownicy socjalni, świadczą pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

W zakresie usług wspomagających, Dom umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, podnosząc sprawność i aktywizując mieszkańców domu, proponując między innymi następujące działy terapii:
  • muzykoterapia – o charakterze aktywnym i pasywnym,
  • arteterapia – rysowanie, malowanie, grafika, wyklejanie, modelowanie, konstruowanie, układanie, itp.
  • ergoterapia – prace porządkowe, prace kulinarne, ogrodnictwo, itp.
  • biblioterapia – samodzielne czytanie, słuchanie czytania, wizyty w bibliotece,
  • zajęcia kulturalno-oświatowe – kino, zabawy taneczne, wycieczki, itp.
  • zajęcia sportowe.

Mieszkańcy mają możliwość zaspokojenia potrzeb religijnych zgodnie z wyznawaną wiarą. W związku z tym, że znacząca większość mieszkańców jest katolikami, budynek wyposażony jest w kaplicę, w której odbywają się msze święte. Natomiast spotkania dla świadków Jehowy odbywają się w miarę potrzeb we współpracy z lokalnym Zborem w miejscu zapewniającym intymność i skupienie.

Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. W DPS w Ślesinie działa Samorządowa Rada Mieszkańców, której członkowie wybierani są raz na cztery lata. Rada posiada swój regulamin, a spotkania są protokołowane.

Pracownicy wspierają mieszkańców w utrzymywaniu i nawiązywaniu kontaktu z rodziną. Nasi pensjonariusze są dowożeni na wizyty do domów rodzinnych, nawet do odległych miejscowości. Do dyspozycji mieszkańców i ich bliskich jest domek gościnny, wyposażony w łazienkę i aneks kuchenny, gdzie można przygotować poczęstunek. 

Kadra DPS podejmuje szereg działań w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów ze społecznością lokalną.  Placówka jest otwarta na środowisko zewnętrzne, mieszkańcy biorą udział w różnych imprezach lokalnych a także wyjazdowych.

W zakresie usług wspomagających, mieszkańcy Domu mają zapewnione bezpieczne przechowywani środków pieniężnych na prowadzonym przez DPS bankowym koncie depozytowym i przedmiotów wartościowych w sejfie.

W zakresie potrzeb edukacyjnych, Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie umożliwia pobieranie nauki dzieciom i młodzieży do 25 roku życia, na miejscu w DPS, zgodnie z posiadanymi przez nie orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W razie potrzeby, mieszkańcy są dowożeni na zajęcia do innych szkół.

Poczucie integracji z innymi umożliwia wspólnota zamieszkania. Dom zamieszkuje 100 osób w dwóch budynkach; starym i nowym. Stary budynek przeznaczony jest dla 21 osób zamieszkujących w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych. Budynek stary jest budynkiem usamodzielniającym, gdzie opiekun pełni dyżur tylko w porze nocnej a podczas dnia

Mieszkańców doglądają panie pielęgniarki.

Budynek nowy zamieszkiwany jest przez 79 osób w sześciu pawilonach, tworzących odrębne domki. Wszystkie pawilony połączone są przeszklonym korytarzem tworzącym czworobok, wewnątrz którego znajduje się małe patio. Jest ono wykorzystywane w pogodne dni przez mieszkańców do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Taki układ umożliwia tworzenie wspólnoty sąsiedztwa integrującej mieszkańców w placówce.

Mieszkańcy mają możliwość korzystania z kaplicy i organizowanych w niej Mszy Św. Wspólnota modlitwy, wspólne celebrowanie Świąt, wzmacnia poczucie przynależności mieszkańców do tworzonej w ten sposób społeczności wyznawców wiary. Wspólnota pracy w ramach realizowanego projektu „Naucz się pomagać, będziesz mógł pracować” daje satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, a pomaganie sobie służy także innym mieszkańcom.

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie umożliwia mieszkańców udział w terapii zajęciowej, podnosząc sprawność i aktywizując mieszkańców Domu. Wspólnota zainteresowań i zabawy umożliwia przeżywanie wspólnych radości i wzruszeń podczas spotkań towarzyskich, wycieczek, zawodów sportowych, turnusów rekreacyjnych, zajęć plastycznych, muzycznych czy komputerowych.
galeria standardy
galeria standardy
galeria standardy
galeria standardy
galeria standardy
galeria standardy
galeria standardy
galeria standardy
galeria standardy
galeria standardy
galeria standardy
galeria standardy
Copyright © DPS Ślesin. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting